Reklamační protokol

reklamace (uplatnění práv z vadného plnění)

Adresát (prodávající):

Lenka Flajsarová

Krasická 329/57

79601 Prostějov

e-mail: info@hobby-sport.cz

Oznamuji / oznamujeme (*), že reklamuji / reklamujeme (*) vady tohoto zboží (prosím specifikujte)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání zboží (*) / datum obdržení zboží (*) / datum vystavení faktury (*)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Číslo faktury (*) / číslo objednávky (*) (nepovinné **)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Obsah reklamace (popis vady) (co nejpodrobněji prosím specifikujte vadu, kdy a jakým způsobem a za jakých okolností se vada projevuje, absence deklarovaných vlastností; umožňuje-li to povaha vady, doložte prosím vadu fotografiemi, podstatně tak ulehčíte i zkrátíte proces vyřízení reklamace)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupujícím navrhovaný způsob vyřízení reklamace (prosím zakroužkujte)

  1. a) oprava věci (zboží), b) dodání nové věci (zboží), c) sleva s kupní ceny zboží, d) odstoupení od smlouvy (vrácení zboží / vrácení kupní ceny)

Jméno a příjmení kupujícího / kupujících

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa kupujícího / kupujících (kontaktní údaje - korespondenční / zpáteční / dodací adresa je-li jiná než adresa fakturační, telefon / fax / mobil, e-mail, IČO / DIČ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum uplatnění reklamace

………………………………………………

Podpis kupujícího / kupujících

………………………………………………


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
(**) Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení požadavku.