Odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající):

Lenka Flajsarová

Krasická 329/57

79601 Prostějov

e-mail: info@hobby-sport.cz

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží .................................................................

..................................................................................................................................................................

Objednávka č. ...........................................................................................................................................

Datum objednání zboží: .........................................    Datum obdržení zboží ..............................................

 

Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele):

...........................................................................................

Adresa kupujícího (spotřebitele):

..................................................................................................................................................................

Bankovní spojení kupujícího (spotřebitele), pro vrácení finančního plnění:

...........................................................................................

Způsob vrácení zboží prodávajícímu (pokud možno včetně čísla zásilky):

............................................................................................

 

Datum: .....................................

 

Podpis kupujícího (spotřebitele): ...............................................................

(pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě)